Інструменти доступності

Умови надання фінансових послуг

При наданні фінансових послуг кредитна спілка керується вимогами підпункту 165.1.29 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, згідно яких до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу члена кредитної спілки – платника податку не включаються, зокрема, основна сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, яка повертається члену кредитної спілки, а також основна сума кредиту, що отримується членом кредитної спілки (протягом строку дії договору).

 

Відповідно до підпункту 170.4.1 пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України кредитна спілка є податковим агентом члена кредитної спілки – платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів за користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, і сплачує (перераховує) до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, загальну суму податку, нарахованого за ставкою 18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. Також, з таких доходів у вигляді процентів стягується військовий збір у розмірі 1,5 % відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України «Про споживче кредитування». 

Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи проценти за користування кредитом, страхові платежі (за наявності) та платежі за послуги нотаріусів (за наявності).

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яке розміщено в розділі «Кредити», та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п. 3.2.1.5. Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Наші люди»)

 Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників.

Також до загальних витрат за споживчим кредитом можуть включатися платежі за супровідні послуги: страхові платежі, платежі за послуги нотаріусів. 

Для отримання  споживчих кредитів під заставу майна отримання супровідних послуг – страхування заставного майна (зазначити види, наприклад, нотаріусів), а також сплата страхових платежів є обов’язковими. Для отримання  споживчих кредитів під заставу нерухомого майна або транспортних засобів/машин, отримання супровідних послуг нотаріуса (нотаріальне оформлення договорів застави/іпотеки), а також сплата вартості послуг нотаріуса є обов’язковими. 

Орієнтовна вартість певної супровідної послуги, що надаватиметься споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання споживчого кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитною спілкою за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг і складає:

 Вартість послуг нотаріуса:

  • Застава транспортного засобу/машини – орієнтовна вартість – 3000 грн + 0,1% від вартості заставного майна
  • Іпотека – орієнтовна вартість – 6000 грн + 0,1% від вартості заставного майна

Вартість послуг страховика:

  • Страхування транспортного засобу – орієнтовна вартість 2-7 % від вартості заставного майна в залежності від виду транспортного засобу.
  • Страхування іншого рухомого майна – орієнтовна вартість 0,5 - 1% від вартості заставного майна в залежності від виду іншого рухомого майна.
  • Страхування предмету іпотеки – орієнтовна вартість 0,2-0,4% від вартості заставного майна в залежності від виду предмету іпотеки.

Кредитна спілка не визначає перелік третіх осіб, які можуть надавати споживачам супровідні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит. Споживач має право самостійно обрати особу для надання супровідні послуги, є обов’язковою для отримання певного споживчого кредиту.

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

  • • платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов’язків, передбачених договором споживчого кредиту;
  • • платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

Кредитна спілка надає комерційні кредити, фермерські кредити та кредити іншим кредитним спілкам, які не є споживчими (далі – неспоживчі кредити). Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, при отриманні такого кредиту включно з податками, включає суму процентів за користування кредитом та платежі, пов’язані із оформленням забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду неспоживчого кредиту, яке розміщено в розділі «Кредити»,  та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п. 3.2.1.5. Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Наші люди». Кредитна спілка не визначає перелік третіх осіб, які можуть надавати відповідні послуги, пов’язані з укладенням договору про неспоживчий кредит. Клієнт має право самостійно обрати особу для надання такої послуги.

КРЕДИТНА СПІЛКА

"НАШІ ЛЮДИ"

Код ЄДРПОУ: 26036171
Код КОАТУУ: 7310136300

Україна 58001, Чернівецька область, м. Чернівці
вул. Героїв Майдану 31

+380372 584-004
+38050 374-39-72

http://nashi-ludy.cv.ua

nashi_ludy@ukr.net

Ми працюємо для Вас:

Пн-Пт з 9:00 до 18:00
Сб, Нд - вихідні

Режим роботи у передсвяткові дні
з 9:00 до 17: 00
святкові дні - вихідні