Інструменти доступності

Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту

Користування Споживачем послугою з надання споживчого кредиту передбачає необхідність укладання Споживачем:

  • - Договору про споживчий кредит,
  • - договору щодо забезпечення виконання Споживачем зобов’язання перед Кредитною спілкою «Наші люди» за договором про споживчий кредит,
  • - договору про надання супровідних послуг.

Для споживчих кредитів зміст Договору про споживчий кредит відповідає змісту Примірних договорів про споживчий кредит на умовах надання кредиту або кредитної ліній. Зазначені Примірні договори про споживчий кредит містяться на цьому веб-сайті у розділі «Примірні договори».

За порушення умов Договорів про споживчий кредит Кредитна спілка «Наші люди» і Споживач несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов Договорів про споживчий кредит, які містяться у розділі 8 кожного з них.

Зокрема, Споживач, який:

  • - порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитній спілці «Наші люди» завдані цим збитки відповідно до закону;

Кредитна спілка «Наші люди» та/або Споживач Договору звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання за Договором споживчого кредиту, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин ( обставин непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатам.

Кредитна спілка не несе відповідальність за збитки або іншу пряму чи непряму шкоду, завдану Споживачу при виконанні Кредитною спілкою обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також виконання Кредитною спілкою вимог, законодавства про санкції.

Споживач несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації в процесі отримання кредиту самостійно.

Порушення Споживачем виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Всі зміни до укладених сторонами договорів про споживчий кредит можуть бути внесені тільки за згодою Споживача та Кредитної спілки «Наші люди».

Споживач не має права за власною ініціативою в односторонньому порядку продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту.

Споживач має право звертатися до Кредитної спілки «Наші люди» з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Споживача причин.

У разі письмового звернення Споживача щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень Кредитна спілка «Наші люди» зобов’язана розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

Споживач для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Кредитна спілка «Наші люди» попереджає про те, що їй забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитної спілки «Наші люди» або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Кредитна спілка «Наші люди» не несе відповідальність за додаткові витрати, які може понести Споживач під час сплати ним платежів за користуванням кредитом використовуючи інші фінансові установи як посередників, зокрема комісії банків за розрахунково-касове обслуговування, комісії платіжних терміналів, або платіжних систем.

КРЕДИТНА СПІЛКА

"НАШІ ЛЮДИ"

Код ЄДРПОУ: 26036171
Код КОАТУУ: 7310136300

Україна 58001, Чернівецька область, м. Чернівці
вул. Героїв Майдану 31

+380372 584-004
+38050 374-39-72

http://nashi-ludy.cv.ua

nashi_ludy@ukr.net

Ми працюємо для Вас:

Пн-Пт з 9:00 до 18:00
Сб, Нд - вихідні

Режим роботи у передсвяткові дні
з 9:00 до 17: 00
святкові дні - вихідні